Γνώμη

    Δημοσιεύτηκε στην «Ανατολή», τ. 218 (τυπώθηκε