Σμύρνη

    Γράφει ο π. Διονύσιος Ταμπάκης, κληρικός της

    Ἡ τοπικὴ τῶν Σμυρναίων Ἐκκλησία χαίρει

  ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΜΥΡΝΗΣ   Εὐχαρίστως ἀνακοινοῦται ὅτι, ἀπὸ