HomeΕιδήσειςΠαράδειγμα διαφάνειας η Κοινότητα Σταυροδρομίου

Παράδειγμα διαφάνειας η Κοινότητα Σταυροδρομίου

Παράδειγμα διαφάνειας η Κοινότητα Σταυροδρομίου

     

Δημοσιεύουμε τον Απολογισμό για το 2023, της Μεγαλωνύμου Κοινότητας Σταυροδρομίου, η οποία με αυτή την κίνηση της γίνεται για μια ακόμη φορά παράδειγμα διαφάνειας και για τις άλλες Ρωμαίικες κοινότητες της Κωνσταντινούπολης.

“Α”

 

 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Μεγαλώνυμος Κοινότης Σταυροδρομίου

 

Οικονομικός Απολογισμός Έτους 2023

Σταυροδρόμι, Μάρτιος 2024

 

 

Πιστοί στην αρχή μας για διαφάνεια και τηρώντας την υπόσχεση για ενημέρωση της Ομογένειας για τη διαχείριση των οικονομικών της Κοινότητας, μέσω της οποίας υπηρετούμε το Κοινό Καλό, δίνουμε σήμερα στη δημοσιότητα τον οικονομικό απολογισμό της Μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου για το παρελθόν έτος 2023, καθώς και διαγράμματα στα οποία φαίνεται η πορεία των εσόδων και των εξόδων της Κοινότητά μας κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών.

 

 • Σημειώνεται ότι, χάρη στην εύρυθμη διαχείριση μετά από 3 έτη, ο Ισολογισμός Εσόδων και Εξόδων της Κοινότητας είναι και πάλι θετικός, και έτσι καλύπτουμε ελλείμματα προηγουμένων ετών, τα οποία είχαν προκύψει από το ευρύ κατασκευαστικό πρόγραμμα της Κοινότητας, σε συνδυασμό με την μείωση εσόδων λόγω της πανδημίας.

 

 • Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι, προκειμένου να αυξηθούν τα εισοδήματα από ενοίκια, εστάλη σε επτά ενοικιαστές μας, οι οποίοι κατέβαλαν πολύ χαμηλό μίσθωμα, προειδοποιητική επιστολή (εξώδικο) από συμβολαιογράφο μέσω του δικηγόρου μας.

 

 • Η Κοινότητά μας έχει ελεγχθεί για τα οικονομικά της από επιθεωρητές για το χρονικό διάστημα 2018-2022, έχουν δοθεί στους ελεγκτές τα ζητηθέντα έγγραφα και αναμένουμε την έκθεση. Μέχρι στιγμής δεν υπήρξε κανένα αρνητικό σχόλιο ή παρατήρηση. Απεναντίας, κατά την διάρκεια του ελέγχου οι επιθεωρητές εκφράστηκαν με επαινετικά σχόλια για τον τρόπο διαχείρισης, τον οποίο εκτίμησαν θετικά, τη διαφάνεια και τις επιμελείς λογιστικές εγγραφές.

 

 • Όλες οι οικονομικές μας συναλλαγές, τα λογιστικά αρχεία και οι καταστάσεις εσόδων και εξόδων ελέγχονται από ορκωτούς λογιστές.

 

 • Υπενθυμίζουμε για πολλοστή φορά ότι είμαστε πρόθυμοι να ενημερώσουμε προσωπικά, όποιον ομογενειακό φορέα ή ιδιώτη με δικαίωμα ψήφου το επιθυμεί, για την οικονομική μας διαχείριση, αρκεί να ζητήσει ένα σχετικό ραντεβού από τα Γραφεία μας. Στους πίνακες που ακολουθούν προσθέτουμε διευκρινιστικές παρατηρήσεις για την καλύτερη κατανόησή τους.

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ

 

Έσοδα Ενοικίων                                 12.087.783,49

Εισφορές- Δωρεές                                9.240.494,68

Υπόλοιπα, Στρογγυλοποιήσεις                397.346,96

A ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                     21.725.625,13

 

Μισθοί Υπαλλήλων                               8.522.439,20

Μισθοί Λογιστή &Δικηγορικά Έξοδα       85.519,56

 

1.E ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ     8.607.958,76

 

Έξοδα Συσσιτίου                                   1.556.658,17

Έξοδα Εκδηλώσεων                                 610.218,55

Έξοδα Κοινωνικής Αλληλεγγύης       2.223.350,27

Έξοδα Εφημερίδων (Ανακοινώσεις)    134.230,00

Έξοδα Ζωγραφείου Λυκείου                 840.828,22

 

2.E ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ                    5.365.285,21

 

Έξοδα Οικοδομών & Συντήρησης     2.797.847,57

Έξοδα Ιεροτελεστίας                             234.118,54

 

3.E ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ                    5.409.229,80

 

B ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ       19.382.473,77

 

Γ ΙΣΟΖΥΓΙΟ                           2.343.151,36

 

* Νερό, ηλεκτρικό, τηλέφωνα, φυσικό αέριο, μεταφορικά, ασφάλειες, κοινόχρηστα, χάρτινη ύλη.

 

 

 

 

Παρατηρήσεις:

– Η αύξηση των εσόδων από ενοίκια οφείλεται στο γεγονός ότι αυτά αυξήθηκαν

κατά μέσο όρο 80%, ακολουθώντας την αύξηση του επίσημου πληθωρισμού που ήταν 72.31% για το έτος 2022.

– Η αύξηση των εισφορών οφείλεται, κυρίως, στην αύξηση των δωρεών για το

Συσσίτιο της Αγίας Τριάδος και για το Ζωγράφειο. Η αύξηση των εξόδων κατασκευής οφείλεται στα έργα που έγιναν στα Κελιά στο προαύλιο της Εκκλησίας της Παναγίας, το ακίνητο της οδού Ομέρ Χαγιάμ και το σχολείο Νανέ. Για την πρόοδο στις εργασίες αυτών των ακινήτων αναφερόμαστε στη συνέχεια.

– Η αύξηση των δαπανών προσωπικού προέκυψε από την αύξηση του κατώτατου

μισθού κατά 88,66%.

– Με τον όρο «διάφορα έξοδα» εννοούνται οι δαπάνες για νερό, ηλεκτρικό, τηλέφωνα διαδίκτυο, φυσικό αέριο, μεταφορικά, ασφάλειες, κοινόχρηστα, χαρτικά και αναλώσιμα υλικά.

 

Ολοκληρώνουμε την παρουσίαση τού οικονομικού απολογισμού του έτους 2023

παραθέτοντας τις τρέχουσες και τις προγραμματισμένες δράσεις της Κοινότητάς μας για το τρέχον έτος 2024.

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024

 

Ακίνητη περιουσία

 

 • Συνεχίζεται η αναστήλωση του σχολείου Νανέ, σε συνεργασία με τη Βιβλική Εταιρεία, η οποία θα νοικιάσει ένα μέρος του κτιρίου.

 

 • Ολοκληρώθηκαν τα βασικά έργα για την κατασκευή καταλυμάτων στον προαύλιο χώρο της Εκκλησίας της Παναγίας (Κελιά) και συνεχίζονται οι εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου. Εντός του καλοκαιριού αναμένεται να γίνει η παράδοση των οκτώ Κελιών στην Κοινότητά μας. Τα νέα καταλύματα θα διατεθούν για βραχυχρόνια μίσθωση σε άτομα που έρχονται για λίγες ημέρες στην Πόλη, με τίμημα που θα καθορίζεται αναλόγως.

 

 • Με αφορμή τους πρόσφατους σεισμούς στη χώρα μας και την πρόβλεψη για επικείμενο μεγάλο σεισμό στην Πόλη, πραγματοποιήθηκαν δειγματοληπτικός έλεγχος τοιχοποιίας και έλεγχοι στατικής επάρκειας του κτιρίου που στεγάζεται το Ζωγράφειο. Το πόρισμα της ειδικής εταιρείας αποφαίνεται θετικά για την αντισεισμικότητα του κτιρίου, υπό την προϋπόθεση ωστόσο ότι, εφόσον θα παραμείνει η σημερινή εξαώροφη μορφή του κτιρίου και εξαιτίας των δύο πρόσθετων τελευταίων ορόφων του, το κτίριο θα πρέπει να υποστηριχθεί με ενισχυτική κατασκευή, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο τελευταίος αντισεισμικός κανονισμός (TBDY 2018). Η Κοινότητά μας κάνει ήδη διερευνητικές επαφές με τεχνικές εταιρείες, προκειμένου να διαπιστωθούν το κόστος και ο χρόνος κατασκευής του έργου.

 

 • Η Κοινότητα αποφάσισε να προχωρήσει στην ανακαίνιση και την αξιοποίηση ενός ακινήτου της που βρίσκεται στην περιοχή του Κασίμ Πασά. Το ακίνητο, με την ονομασία Melek Apartmanı, είναι ένα διατηρητέο τριώροφο κτίριο με κάτοψη περί τα 80 τ.μ. ανά όροφο. Βρισκόμαστε ήδη σε επαφή με αρχιτέκτονα για την εκπόνηση τής ειδικής μελέτης που χρειάζεται, δεδομένης και της ιδιαιτερότητας του κτιρίου.

 

 • Προχωρά η αξιοποίηση μικρού οικοπέδου (41 τ.μ.) της Κοινότητας που βρίσκεται στην περιοχή Ντολάπντερε επί της Λεωφόρου Ομέρ Χαγιάμ. Προχωρήσαμε στην κατεδάφιση του κτίσματος που υπήρχε εντός του οικοπέδου και σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη του διπλανού, εξίσου μικρού ακινήτου, θα ξεκινήσουν σύντομα τα έργα ανέγερσης μικρής πολυκατοικίας με τέσσερα διαμερίσματα, τα δύο από τα οποία θα ανήκουν στην Κοινότητά μας. Οι εργασίες γίνονται με χρηματοδότηση και αυτεπιστασία της Κοινότητας Σταυροδρομίου.

 

Βοήθεια και υποστήριξη σε άλλα Ιδρύματα – Κοινωνικές δράσεις

 

Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους 2024 η Κοινότητα Σταυροδρομίου συνεχίζει και αυξάνει, στις περισσότερες περιπτώσεις, την καταβολή συνδρομών, ενισχύσεων και επιχορηγήσεων σε φορείς και πρόσωπα της Ομογένειας που έχουν ανάγκη τής στήριξής μας.

 

 • Συγκεκριμένα χρηματοδοτεί και μάλιστα με σημαντικά μεγαλύτερο μηνιαίο ποσό το Ζωγράφειο Γυμνάσιο – Λύκειο.

 

 • Αύξησε την ετήσια συνδρομή προς τις δύο ομογενειακές εφημερίδες «Απογευματινή» και «Ηχώ».

 

 • Καταβάλει ποσά μηνιαίας ενίσχυσης στους παρακάτω φορείς:

– Σύνδεσμο Αποφοίτων Ζωγραφείου (ΣΑΖ)

– Σύνδεσμο Υποστήριξης Ρωμαίικων Κοινοτικών Ιδρυμάτων (Σ.Υ.Ρ.Κ.Ι.)

– Αθλητικό Σύλλογο Πέρα

– Σύλλογο Μουσικοφίλων Πέρα

– Πνευματικό και Πολιτιστικό Σύνδεσμο Ρωμιών Σμύρνης

– Πατριαρχική Κατασκήνωση νήσου Πρώτης (Παιδόπολη)

 

 • Θα προχωρήσει για μια ακόμη χρονιά στη χορήγηση υποτροφιών σε Ομογενείς φοιτητές σε συνεργασία με άλλα Κοινοτικά Ιδρύματα της Κωνσταντινούπολης (το ύψος των υποτροφιών θα καθοριστεί με βάση το συνολικό χρηματικό ποσό που θα συγκεντρωθεί).

 

 • Ομοίως θα προχωρήσει και πάλι στη χορήγηση Δώρου Πάσχα σε εμπερίστατους Ομογενείς, σε συνεργασία με άλλες Κοινότητες της Πόλης, με ποσό που θα καθοριστεί αναλόγως της συνολικής συμβολής από τα Ιδρύματά μας.

 

 • Τέλος, η Κοινότητά μας αναλαμβάνει όλα τα έξοδα νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης όσων μελών της έχουν ανάγκη, λόγω οικονομικής δυσπραγίας ή απουσίας ασφαλιστικής κάλυψης.

 

Η Εφοροεπιτροπή της Μεγαλωνύμου Κοινότητας ΣταυροδρομίουQ

Πρόεδρος: Γεώργιος Παπαλιάρης

Αντιπρόεδρος: Γιάννης Κώτσιας

Γεν. Γραμματέας: Μελίσσα Φινφίνη Κυρίτση

Ταμίας: Κωνσταντίνος Τζοβανίδης

Μέλη: Γιώργος Χαγιάλογλου, Ευρυδίκη Πίγγου, Μιχαήλ Πουσκούλογλου

 

 

Διαβάστε κι αυτά:

Συμβόλαια που εκθέτουν διοικήσεις δύο κοινοτήτων

 

Κοινοτική περιουσία κινδυνεύει με απώλεια;

Κοινοποίηση με:
Βαθμολογία άρθρου

anatoli-@otenet.gr

Χωρίς σχόλια

Αφήστε ένα σχόλιο


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.