Στη Σηλυβρία ανθίζει η ελπίδα

    Δημοσιεύτηκε στην «Ανατολή», τ. 215 (τυπώθηκε 31/12/2021) Παρακολουθώντας την εκδήλωση που οργάνωσε ο Σύλλογος Ελλήνων εκ Κωνσταντινουπόλεως στην Ελβετία, είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε πως μπορεί να συνδεθεί το παρελθόν ενός τόπου με την σύγχρονη πραγματικότητα, όταν υπάρχουν διαχρονικοί δεσμοί… Ο ‘τόπος’ στον οποίο αναφερόμαστε είναι η Σηλυβρία … Συνεχίστε να διαβάζετε το Στη Σηλυβρία ανθίζει η ελπίδα.